Quy mô đô thị biển Cửa Lò sau khi sáp nhập 7 xã từ Nghi Lộc

Phối cảnh đồ án đại lộ Vinh - Cửa Lò

Thực hiện Nghị quyết 05/NQ-TU, ngày 26/9/2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về xây dựng và phát triển Thị xã Cửa Lò trở thành đô thị du lịch đến năm 2015, có tính đến năm 2020, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành quyết định số 5263/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo và tổ giúp việc xây dựng đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Nghi Lộc để mở rộng thị xã Cửa Lò. 

Đến ngày 14/12/2017, UBND tỉnh đã thông qua kế hoạch số 771/KH-UBND triển khai và phân công nhiệm vụ xây dựng Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Nghi Lộc để mở rộng thị xã Cửa Lò.

Theo đề án sẽ có 7 xã của huyện Nghi Lộc sáp nhập về Cửa Lò là: Nghi Khánh, Nghi Hợp, Nghi Thạch, Nghi Phong, Nghi Xuân, Phúc Thọ và xã Nghi Thái. Dự tính sau khi sát nhập, diện tích đất tự nhiên của thị xã Cửa Lò sẽ tăng từ 27,81 km2  lên 74, 45 kmvà dân số tăng từ 58.000 người lên trên 105.000 người.

Bản đồ thị xã Cửa Lò sau sát nhập thêm 7 xã

Ở phía Nam, thị xã Cửa Lò sẽ ôm trọn đoạn đường du lịch ven sông Lam và một phần thắng cảnh rừng bần thuộc các xã Phúc Thọ, Nghi Thái của Nghi Lộc hiện nay; đồng thời địa giới Cửa Lò sẽ được kéo lên tiếp giáp với TP. Vinh. Ở phía Bắc, di tích quốc gia Đền Nguyễn Xí thuộc địa bàn xã Nghi Hợp cũng sẽ thuộc về địa giới hành chính của Cửa Lò.

Những yếu tố trên dự kiến sẽ tăng thêm điều kiện để Cửa Lò hoàn thiện, lan tỏa hơn vai trò kết nối của một trọng điểm du lịch của Nghệ An, kể cả đối với huyện Nghi Lộc sau khi điều chỉnh… Việc mở rộng địa giới hành chính sẽ giúp chính quyền đô thị Cửa Lò dễ giải quyết những vấn đề mang tính vĩ mô như mở rộng các trục phát triển về phía tây nam; phát triển các làng nghề truyền thống, công viên sinh thái, quản lý bảo tồn quần thể di sản văn hóa để phục vụ du lịch.

Phối cảnh đồ án đại lộ Vinh – Cửa Lò

Đại lộ Vinh – Cửa Lò 72m là dự án lớn, trọng điểm của tỉnh, hiện cũng đang được đẩy nhanh tiến độ và thông tuyến sớm, góp phần lớn vào việc kết nối giao thông giữa Cửa Lò và thành phố Vinh. Việc mở rộng địa giới hành chính nhận được sự đồng thuận lớn từ các cấp địa phương, có ý nghĩa quan trọng cho phát triển kinh tế – xã hội của Cửa Lò nói riêng và cả tỉnh Nghệ An nói chung.